Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Serwis internetowy Centrum Ogrodzeń Magnolia (dalej: Serwis) troszczy się o Twoją prywatność. W tym dokumencie możesz znaleźć zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z Serwisu funkcjonującego pod adresem sklep@ogrodzeniamagnolia.pl, . W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszą Polityką prywatności możesz się skontaktować z Serwisem pod adresem e-mail: sklep@ogrodzeniamagnolia.pl,

I. Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Szymon Czajkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI HANDLOWE Szymon Czajkowski z siedzibą w Łodzi (92-78), ul. Podwodna 24, NIP: 6612093504, REGON: 369187656,
zwana dalej „ADO”. Kontakt z ADO w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: sklep@ogrodzeniamagnolia.pl, Lub pod numerem telefonu: +48 519 495 704;
II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, jako ADO przetwarzamy Twoje dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej można znaleźć wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

1. W celu realizacji usługi polegającej na utworzeniu konta przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) adres e-mail (będący zarazem Twoim loginem),
b) hasło,
c) data rejestracji.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który uprawnia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

2. W celu realizacji zamówienia przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) imię i nazwisko lub nazwa firmy,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) dane adresowe,
e) numer NIP – w przypadku przedsiębiorców,
f) data rejestracji.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który uprawnia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer zlecenia,
d) ewentualnie numer rachunku bankowego — w przypadku zwrotu pieniędzy.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który uprawnia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

4. W celu kontaktu z nami w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu - w razie kontaktu telefonicznego,
c) adres e-mail – w razie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
d) numer zlecenia.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który uprawnia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5. W celu wystawienia faktur/rachunków przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) imię i nazwisko lub nazwa firmy,
b) adres e-mail,
c) dane adresowe,
d) numer NIP – w przypadku przedsiębiorców,.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli obowiązek wynikający z przepisów prawa.

6. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, m.in. rejestru użytkowników, zgłaszających sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
ponieważ, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez ADO z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

7. W celu wysyłki newslettera, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) adres e-mail,.
Podane dane będą przetwarzane w celu wysłania do Użytkownika newslettera. Użytkownik wszystkie dane osobowe podaje dobrowolnie i wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. W innym przypadku nie otrzyma od ADO newslettera.
Podstawą przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych po rezygnacji z otrzymywania newslettera będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc usprawiedliwiony cel, którym jest archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości m.in. wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera.
III. Cookies

1. ADO na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies (krótkie informacje tekstowe), zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a).

2. Na stronie internetowej wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
a) sesyjne — w plikach cookies wielokrotnie są zapisywane informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej oglądają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają więc ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron i są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki internetowej;
b) trwałe – przechowywane są w urządzeniu, z którego korzystasz, przez określony czas, a ich przechowywanie nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
c) własne – to są pliki ustawiane przez naszą stronę internetową;
d) podmiotów trzecich – czyli pliki ustawiane przez inne podmioty, tj. Google Analytics, Facebook, o czym szerzej jest mowa poniżej.

3. Istotne jest to, że wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej tożsamości.

4. Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki te są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.

5. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z nich. Podczas pierwszej wizyty na danej stronie wyświetlamy Tobie komunikat z pytaniem o zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

6. Pomimo wyrażenia zgody na korzystanie przez nas z plików cookies, możesz zarządzać ustawieniami tych plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej.

7. Informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.

8. Informujemy również, że na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe w postaci Facebooka. Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę. Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twoj temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

9. Jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety, funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszej stronie internetowej mogą być dla Ciebie niedostępne.

10. Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:
• Facebook - https://www.facebook.com/privacy/explanation.

11. Stosowane przez nas narzędzia, np. marketingowe, gromadzą na temat użytkowników strony internetowej szereg informacji związanych z korzystaniem z niej, a w szczególności: przeglądane podstrony, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, kliknięcia w poszczególne linki. Informacja te mają charakter anonimowy i same w sobie nie mają charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację, a także nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat.

12. W przypadku informacji anonimowych, o których mowa w ust. 11 powyżej, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które je gromadzą. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności.
IV. Logi serwera

1. Poza plikami cookies, nasza strona internetowa może gromadzić dane w ramach tzw. logów serwera, które związane są z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej. Korzystanie ze strony internetowej wiąże się w praktyce z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest ona przechowywana. Natomiast każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

2. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, a także o systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Zapisywane i przechowywane są one na serwerze.

3. W ramach tzw. logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające Ciebie zidentyfikować. Stanowią one jedynie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

V. Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć.

2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, to w tym celu należy wysłać maila do ADO na adres e-mail: sklep@ogrodzeniamagnolia.pl .

3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. Odbiorcy danych osobowych

1. W razie konieczności, przekazujemy Twoje dane osobowe firmom obsługującym szybkie płatności, firmom świadczącym usługi szkoleniowe w imieniu i na rzecz ADO na podstawie zawartej umowy, kancelarii prawnej, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie kurierskiej, dostawcy systemu do fakturowania oraz firmie ubezpieczeniowej (jeżeli pojawia się konieczność naprawienia szkody).

2. Może dojść do sytuacji, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych dostępnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Microsoft lub Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, w związku z czym, według przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich. Z uwagi na fakt, że nie stosuje się tam, z reguły przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niewystarczająca. Mając na uwadze powyższe, każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

3. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:

a. usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland - w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive,
b. usługi OneDrive w ramach Microsoft, których dostawcą jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington, 98052-6399, USA - treści europejskich użytkowników Microsoft 365 domyślnie przechowywane są w europejskich centrach danych Microsoft (Dublin, Amsterdam, Helsinki, Wiedeń, Paryż, Marsylia), aczkolwiek zgodnie z warunkami świadczenia usług (str. 28 OST Microsoft czerwiec 2020) dane dla Onedrive domyślnie przetwarzane są w rejonie (Geo) lokalizacji klienta Microsoft. Metadane (dane techniczne) jak i dane samych użytkowników (jednolita książka adresowa) przesyłane są do USA,
c. usługi chmurowe Dropbox, prowadzonego przez Dropbox Inc., 333 Brannan Street, San Francisco CA 94107, USA. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Dropbox Inc. umieszczone są na stronie: https://www.dropbox.com/privacy,
d. usługi komunikatora Signal, prowadzonego przez Signal Technology Foundation and Signal Messenger LLC, 650 Castro Street, Suite 120-223, Mountain View, CA, USA,
e. usługi komunikatora Whatsapp, prowadzonego przez WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Irlandia. Treści europejskich użytkowników domyślnie przechowywane są w europejskich centrach danych metadane (dane techniczne) jak i dane samych użytkowników (jednolita książka adresowa) mogą być przesyłane do USA.

4. W razie wątpliwości, udzielamy dodatkowych informacji odnośnie przekazywania danych osobowych.

5. W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które zostały przekazane do państwa trzeciego

IX. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez czas potrzebny do osiągnięcia wyznaczonego celu. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Należy również pamiętać, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

3. W zależności od rodzaju danych osobowych, przetwarzamy je przez okres:

a) trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci założenia i prowadzenia konta;
b) przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy – w przypadku danych niezbędnych do realizacji zamówienia; ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego;

c) do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi – w przypadku danych osobowych związanych z uruchomieniem procedury reklamacyjnej;
d) 5 lat — w przypadku danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
e) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, ale nie dłużej niż przez 5 lat — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
f) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, ale nie dłużej niż przez 5 lat — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO;
g) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w przypadku danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania plików cookies i administrowania stroną internetową.

4. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych.

X. Prawa podmiotów danych

1. Informujemy, że posiadasz prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych;
c) usunięcia danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) przenoszenia danych osobowych.

2. Wymienione wyżej uprawnienia nie mają jednak charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach mamy prawo odmówić Tobie ich spełnienia. Zaznaczamy jednak, że jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to następuje to po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

3. W każdym momencie przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się na przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Twoją szczególną sytuacją. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami mogę odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

a) istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
b) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Swoje prawa możesz zrealizować poprzez wysłanie maila do ADO na adres sklep@ogrodzeniamagnolia.pl, lub wysłanie informacji na adres siedziby ADO, wskazany w punkcie I.

XI. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli stwierdzisz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy prawa polskiego z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej.
3. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 1 lutego 2023 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl